• Young Girl Sewing, after Vilhelm Hammershøi [Muchacha cosiendo, a partir de Vilhelm Hammershøi]
      

Young Girl Sewing, after Vilhelm Hammershøi [Muchacha cosiendo, a partir de Vilhelm Hammershøi] (2006)

  •   Vik Muniz
  •   Impresión cromogénica sobre aluminio, 109,2 x 101,6 cm.

 
Water Lilies, after Monet [Nenúfares, según Monet]
2004
 
Water Lilies, after Monet [Nenúfares, según Monet]
2004